ประกันภัยการเดินทาง ในประเทศไทยและต่างประเทศ

ความคุ้มครองไม่ว่าคุณจะท่องเที่ยวไปที่ใด
ไม่ว่าจะเดินทางเพื่อธุรกิจ หรือท่องเที่ยว ไม่ว่าจะต้องการความคุ้มครองแค่การเดินทางต่อเที่ยว หรือเป็นกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองรายปี เรามีความคุ้มครองเต็มรูปแบบเมื่อท่านเดินทาง

ประกันภัยการเดินทางคืออะไร

ประกันภัยการเดินทางให้ความคุ้มครองเมื่อพบเจอกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเ ดินทางไปต่างประเทศ ขึ้นอยู่กับรูปแบบกรมธรรม์ที่เลือก ความคุ้มครองที่ได้รับสามารถรวมไปถึงค่ารักษาพยาบาล การชดเชยกรณีเที่ยวบินถูกยกเลิก หรือ กระเป๋าเดินทางสูญหาย ความล่าช้าของเที่ยวบินและความเสียหายในรูปแบบอื่น ๆ

ความคุ้มครอง

  • ค่ารักษาพยาบาลเมื่ออยู่ต่างประเทศ ที่คุ้มครองค่าใช้จ่ายมากถึงห้าล้านบาท ความคุ้มครองเพิ่มเติมส่วนอื่น
  • ที่รวมไปถึงการที่ได้รับกระเป๋าเดินทางล่าช้า กระเป๋าเดินทางและเงินสูญหาย การถูกยกเลิกการเดินทาง
  • คุ้มครองประกันภัยหากเกิดอุบัติเหตุ การเคลื่อนย้ายแบบฉุกเฉิน หรือความรับผิดจากบุคคลภายนอก ประกันภัยเพื่อการเดินทางแค่ครั้งเดียว หรือซื้อความคุ้มครองแบบครอบคลุมทั้งปี

จุดเด่น

สามารถออกกรมธรรม์เพื่อคุ้มครองได้อย่างรวดเร็ว ภายในหนึ่งชั่วโมงหลังจากสมัคร (ในระหว่างเวลาทำการเท่านั้น) คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับประกันภัยการเดินทาง (ลิงค์เพื่อไปยังหน้าที่แสดงคำถามที่พบบ่อย)