ประกันภัยอุบัติเหตุ ในประเทศไทย

ช่วยเหลือเมื่อคุณล้ม
เพื่อคุณและครอบครัว ให้ความคุ้มครองแบบครอบคลุม 24 ชั่วโมงทั้งวัน ทั่วโลก

ประกันภัยอุบัติเหตุคืออะไร

ประกันภัยอุบัติเหตุจ่ายค่าชดเชยเมื่อคุณประสบอาการบาดเจ็บ พิการทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

ความคุ้มครอง

  • การสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือสูญเสียอวัยวะร่างกาย
  • ความพิการ หรือทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ
  • การถูกฆาตกรรมและถูกทำร้ายร่ายกาย
  • คุ้มครองหากเกิดเหตุความเสี่ยงภัยรถจักรยานยนต์ (ในขณะที่ขับขี่หรือเป็นผู้โดยสาร)
  • ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ

จุดเด่น

สามารถซื้อทุนประกันภัยจากการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุได้มูลค่าสูง ไม่ต้องตรวจเช็คร่างกายและไม่ต้องการใบรับรองสุขภาพจากแพทย์