ซื้อประกันภัยสำหรับบ้านในประเทศไทย

ปกป้องที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินภายในบ้านของคุณ
เพราะบ้านเปรียบเสมือนปราสาท ทั้งอาคารและทรัพย์สินของคุณ จะได้รับการปกป้อง

ประกันภัยสำหรับบ้านคืออะไร

ประกันภัยสำหรับบ้านคืออีกรูปแบบการประกันภัยที่จะคุ้มครองบ้านและทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย

ความคุ้มครอง

  • คุ้มครองอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
  • คุ้มครองทรัพย์สิน เฟอร์นิเจอร์และของมีค่า
  • สามารถขยายความคุ้มครองให้ครอบคลุมไปจนถึงความรับผิดของบุคคลภายนอก

จุดเด่น

ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมของมีค่า (โทรศัพท์มือถือ โน้ตบุ๊ค แท็บเบล็ต และเครื่องประดับมีค่า) ที่อยู่ภายในและนอกตัวบ้าน