ประกันสุขภาพ ในประเทศไทย

มือที่จะคอยช่วยเหลือคุณในเวลาที่คุณต้องการมากที่สุด
เพราะไม่มีอะไรจะเทียบเท่า และจะมีความสำคัญ มากไปกว่าสุขภาพและความแข็งแรงสมบูรณ์ ของร่างกายคุณและครอบครัว

ประกันสุขภาพคืออะไร

ประกันสุขภาพจะช่วยรองรับค่ารักษาพยาบาล ค่าผ่าตัด หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นแก่ผู้เอาประกันภัย

ความคุ้มครอง

  • มีตัวเลือกของประกันสุขภาพที่หลากหลายทั้งแบบที่คุ้มครองแบบเบื้องต้นไปจนถึง คุ้มครองได้อย่างครอบคลุม
  • สามารถเลือกเพิ่มความคุ้มครอมเพิ่มเติมที่รวมไปถึง ความคุ้มครองกรณีเป็นผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก การตั้งครรภ์ ทันตกรรม และจักษุกรรมด้วย

จุดเด่น

มีตัวเลือกของประกันสุขภาพที่หลากหลายทั้งแบบที่คุ้มครองแบบเบื้องต้นไปจนถึง คุ้มครองได้อย่างครอบคลุม สามารถเลือกเพิ่มความคุ้มครอมเพิ่มเติมที่รวมไปถึง ความคุ้มครองกรณีเป็นผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก การตั้งครรภ์ ทันตกรรม และจักษุกรรมด้วย