ประกันชีวิตในประเทศไทย

ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท
แม้ว่าคุณจะไม่อยากคิดเรื่องนี้ แต่คุณควรเตรียมพร้อมไว้ เพราะว่าคนที่คุณรัก ยังต้องพึ่งพาคุณ

ประกันชีวิตคืออะไร

ประกันชีวิตช่วยคุ้มครองและชดเชยให้แก่ผู้รับผลประโยชน์เมื่อเกิดความสูญเสียที่ไม่คาดคิด หากผู้เอาประกันภัยจากไป อินฟินิตี้สามารถเสนอรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตมากมายหลายแบบที่ให้ความคุ้มครองชีวิตของผู้เอาประกันภัยต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

ความคุ้มครอง

  • กรมธรรม์นี้คุ้มครองครอบครัวและธุรกิจของคุณ
  • กรมธรรม์แบบมีช่วงระยะเวลา หรือตลอดชีพและประกันชีวิตคุ้มครองผู้บริหารของบริษัท
  • กรมธรรม์เพื่อบำนาญ การเก็บออม และการวางแผนเพื่อคุ้มครองมรดก

จุดเด่น

มีผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยให้คุณได้เลือกทำกรมธรรม์ที่เหมาะกับความต้องการของคุณ