ประกันภัยรถยนต์ในประเทศไทย

ความคุ้มครองบนท้องถนน
รถกระบะ จักรยานยนต์ หรือ รถยนต์ เราสามารถให้ความคุ้มครองคุณได้

ประกันภัยรถยนต์คืออะไร

มีประกันภัยรถยนต์หลากหลายรูปแบบตั้งแต่แบบที่ให้ความคุ้มครองบุคคลภายนอก จนถึงความคุ้มครองแบบครอบคลุมทุกกรณี ประกันภัยรถยนต์รายปี ซึ่งได้รับส่วนลดหากไม่มีเคลมเมื่อต่อประกันภัยรถยนต์ในปีถัดไป คุณสามารถเลือกซ่อมรถยนต์กับห้างร้านหรืออู่ที่อยู่ในเครือได้ มีบริการช่วยเหลือบนท้องถนนให้ผู้เอาประกันภัย (เป็นทางเลือก)

ความคุ้มครอง

  • มีประกันภัยรถยนต์หลากหลายรูปแบบตั้งแต่แบบที่ให้ความคุ้มครองบุคคลภายนอก จนถึงความคุ้มครองแบบครอบคลุมทุกกรณีประกันภัยรถยนต์รายปีซึ่งได้รับส่วนลดหากไม่มีเคลมเมื่อต่อประกันภัยรถยนต์ในปีถัดไป
  • คุณสามารถเลือกซ่อมรถยนต์กับห้างร้านหรืออู่ที่อยู่ในเครือได้
  • มีบริการช่วยเหลือบนท้องถนนให้ผู้เอาประกันภัย (เป็นทางเลือก)

จุดเด่น

ไม่ว่าความต้องการของคุณจะเป็นเรื่องของราคาค่าเบี้ยประกันภัยหรือระดับความคุ้มครองเราสามารถเปรียบเทียบเพื่อหากรมธรรม์ที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุดได้