ประกันโรคมะเร็ง

คอยช่วยเหลือคุณในวันที่มืดมนที่สุด
มะเร็งคือโรคร้ายแรงที่น่ากลัว หากว่าคุณเป็นผู้ที่ต้องต่อสู้กับโรคมะเร็ง ประกันภัยของคุณจะช่วยคุณสู้กับมัน

ประกันโรคมะเร็งคืออะไร

ประกันโรคมะเร็งคือกรมธรรม์ประกันสุขภาพอีกรูปแบบหนึ่งที่ออกแบบมาเพื่อจัดการกับความเสี่ยงของโรคมะเร็ง ประกันภัยชนิดนี้สามารถช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายจากการรักษาโรคมะเร็งและช่วยผู้เอาประกันภัยในด้านของการสนับสนุนทางการเงินได้

ความคุ้มครอง

  • ให้ความคุ้มครองประกันโรคมะเร็งทุกชนิด ในทุกระดับความเจ็บป่วยสามารถได้รับเงินค่าชดเชย(หากตรวจเจอมะเร็ง) มากถึง 1 ล้านบาท
  • สามารถขยายความคุ้มครองไปถึงโรคมะเร็งผิวหนังและรับเงินประกันภัยได้มากถึง 20 เปอร์เซ็นของทุนประกัน
  • สามารถต่ออายุประกันภัยต่อไปได้จนถึงอายุ 65 ปี

จุดเด่น

ไม่ต้องการรายงานการตรวจร่างกาย